Butsnudet frø – Rana temporaria (Common Frog) 

Tekst og tegning Frits Ahlefeldt

Akvarel af Butsnudet frø
Butsnudet Frø akvarel skitse
Akvarel studie af butsnudet frø
Butsnudet frø

Link til Naturstyrelsens side om Butsnudet Frø