Latterfrø – Rana ridibunda – marsh frog

Tekst og Akvarel af Frits ahlefeldt

Latterfrø - Marsh frog
Latterfrø Akvarel

Latterfrøen har fået navn efter sin kalden der kan minde om en høj stødvis latter, der kan høres op til 1,5km. væk på stille aftener. Latterfrøen findes i Danmark kun på Bornholm og er så stor at den ikke alene spiser insekter, små fisk og andre frøer. Men den også kan finde på at kaste sig over mus og små fugle

En stor grønlig frø, der kan springe langt

Latterfrø er meget tæt beslægtet med grøn frø ( Grøn frø er en forplantningsdygtig hybrid mellem Latterfrø og kortbenet grøn frø).

Latterfrøen regnes for den største frø i Europa (op til 17 cm. ifølge Wikipedia, dog skriver danske kilder 13cm.) Og latterfrøen kan både springe langt og hurtigt. Selv haletudserne er hurtige og så sky at de som nogle af de eneste haletudser kan overleve i søer hvor der også findes fisk.

Latterfrøen kan både leve og yngle i vandhuller og i vandløb, dog er latterfrøen meget følsom overfor forurening og forsvinder fra vand der enten er forurenet eller iltfattigt.

Latterfrøen lægger op til 16.000 æg i Maj-Juni. Den lægger dem i geleklumper på mellem 200 og 2000 æg i hver. Kun få af ynglen overlever, men de heldigste kan blive op til 11 år gamle.

Vinteren tibringer latterfrøen i dvale ved bunden af søer og vandløb, selv under is, hvis vandet er rent og ilt-rigt nok.

Latterfrøen er oftest klart grøn, men latterfrøer som er mere brunlige og blålige nuancer ses også

Latterfrøen findes ( næsten) kun på Bornholm

Latterfrøen lever naturligt på Bornholm og på Ertholmene ( Christiansø). På Bornholm med den lidt pudsige situation at latterfrøerne på Vestbornholm er af begge køn, mens latterfrøer på Østbornholm kun findes som hunner, da disse parrer sig med Grøn frø

Latterfrøen kan parre sig med grøn frø

På Østbornholm og Christiansø parrer Latterfrø hunner sig med Grøn frø hanner. Afkommet bliver så enten hun Latterfrøer eller Grøn frø hanner. Der findes næsten ingen Latterfrø hanner i Danmark.

Læs mere links:

Miljøstyrelsen: Latterfrø
Naturhistorisk museum Aarhus: Latterfrø