Nye designs og bygningstyper kan hjælpe frøerne

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

En ny slags arkitektur, der indtænker biodiversitet er noget af det bedste der er sket for de danske frøer, tudser og salamandre længe.  Nye typer pladser, pauserum, parker og bygninger i byerne er begyndt at få øjnene op for hvor vigtigt det er at tilpasse arkitekturen til de lokale dyre og plantearter

Her er nogle eksempler på designs ( Designs af Frits Ahlefeldt) som indtænker biodiversitet i højere grad:

En ny blå-grøn arkitekturform er langt bedre for biodiversitet og klimasikring end de industrielle, modernistiske og naturfjendske typer der har domineret de sidste 50 år.
En ny blå-grøn arkitekturform er langt bedre for biodiversitet og klimasikring end de industrielle, modernistiske og naturfjendske typer der har domineret de sidste 50 år
Tegning af grønne græs-pile i byen
I byerne kan man gøre naturen til en langt mere integreret del og også bruge den aktivt til at hjælpe med at vise vej
Tegning af grøn by og stier mellem by og land
Forbindelsen mellem by og natur kan gøres langt bedre, både til gavn for mennesker, dyr og natur
Grøn økologisk bydesign af Frits Ahlefeldt
Vi kan tænke byer, kvarterer og boligområder langt mere grønne end de fleste tror. Og det giver en lang række fordele, ikke mindst for biodiversitet.
Tegning af mikro plug-in biodiversity park
Mikro plug-in parker kan være som mini-zoologiske haver for lokale smådyr som frøer og salamandre. Og dels sikre deres overlevelse, hjælpe nye generationer om dem og give dem bedre mulighed for at overleve. Denne her fylder ikke mere end en enkelt bil-parkeringsplads
Ekstrem grønt hus, design Frits Ahlefeldt
Vores bygninger kan designes meget bedre til støtte for natur og trivsel
Tegning af en alternativ vej-type
Nye vej, fortovs og rest-areal designs indtænker i højere grad naturen i det designede miljø
Tegning af Fortovshaver
Små fortorvshaver kan bruges som trædesten for en lang række arter og også hjælpe frøer, hvis de udformes rigtigt
Tegning af grønne byhaver højt i byen
Selv i tætte storbyer kan vi indtænke biodiversitet, natur og selvforsyning af urter og grønsager. Steder hvor frøer vil kunne være en hyggelig, men også insekt-regulerende ( blandt andet myggelaver) del af designet