Grønbroget Tudse – Pseudepidalea viridis ( English: Green Toad ) 

Tekst og Akvarel af frits Ahlefeldt

Den grønbrogede tudse findes ofte tæt på kysten, hvor dens meget karakteristiske mønster og farver gør at den ikke forveksles med andre arter. Det er en art som kan bevæge sig flere km. over land og også tilbagelægge større afstande mellem øer, da den kan overleve i saltvand op til 20 promille.

Grønbroget tudse findes over det meste af ØstDanmark til Bornholm og Christiansø, men arten mangler helt fra Jylland

Grønbroget tudse lægger op til 18.000 æg

Den grønbrogede tudse vågner fra sin vinterdvale omkring Marts, når det er mildt i vejret. Og i April – Maj søger de grønbrogede tudser ofte mod de samme oversvømmelser, brakvandslaguner og mindre vandhuller som de plejer, for at parre sig. Hunnen, som er større end hannen, følger de høje kaldene fløjt ( lyder lidt som en trillefløjte) som hannerne udsender for at gøre opmærksomme på sig selv, og fortælle at de har fundet et egnet sted, oversvømmelse eller vandhul.

Dog er Grønbroget tudse meget følsom overfor tilstedeværelsen af andre frø-arter. Og deres æg og haletudser går oftest helt tabt på steder hvor der er fisk eller ænder.

Grønbroget tudse er mest på land

Det er kun i yngletiden den grønbrogede tudse opholder sig i vand. Resten af sommeren holder den til i hulrum, under trærødder, sten eller i musehuller når solen er højest på himlen, og kommer helst ud i morgen og aftentimerne. Her lever den primært af smådyr, insekter, myrer m.m.

Om efteråret går den grønbrogede tudse i hi, gerne i musehuller, under sten, eller i egnede fordybninger i sydvendte skråninger, indtil næste forår. Den grønbrogede tudse bliver sjældent over 7 år gammel i naturen.

Grønbroget tudse er gået stærkt tilbage

green-toad-front-illustration-by-frits-ahlefeldt

Den grønbrogede tudse er gået stærkt tilbage i Danmark, men det er idag ukendt om arten er ved at forsvinde og hvor sårbar den er. Dog findes der adskillige linier af grønbroget tudse tværs over Europa, så internationalt set regnes den ikke ( endnu) for truet.

Det er dog sikkert at den er gået katastofalt tilbage og forsvundet fra næsten alle tidligere levesteder. Der findes et par steder herhjemme hvor et større antal grønbroget tudse er observeret. Men det er ikke lykkedes mig at finde opdaterede oplysninger om den Grønbrogede tudses skæbne i Danmark her i 2019.

green-toad-side-illustration-by-frits-ahlefeldt

Læs mere links:

Miljøstyrelsens side om den Grønbrogede Tudse
Wikipedia om Grønbrogede tudse