Klokkefrø – Bombina bombina – Fire-bellied frog

Tekst og Akvarel af Frits Ahlefeldt

Akvarel af klokkefrø - Firebellied frog
Klokkefrø Akvarel

Lille ( 5,5 cm.) smuk, farvestrålende frø, kan udskille giftig slim, der gør den en ubehagelig mundfuld for rovdyr. Klokkefrøens klukken lyder næsten som Gøgens og kan høres op til 3km. væk

Selvom klokkefrøen er giftig og få pattedyr æder Klokkefrøen, Spiser gedder og andre rovfisk både klokkefrøens æg, haletudser og de voksne Klokkefrøer.

Klokkefrøens giftforsvar har ikke hjulpet den i at overleve, da den har status som Danmarks mest udryddelsestruede frø-art med status af akut truet.

Især forurening, fjernelse af vandhuller, gødnings-forurening og udsatte fisk, som spiser især Klokkefrøens haletudser og Klokkefrøens æg, har bragt klokkefrøen på kant af udryddelse i Danmark

Links:

Naturstyrelsens side om Klokkefrøen