Spidssnudet frø – Rana arvalis – Moor frog

Tekst og Akvarel af Frits Ahlefeldt

 

Den Spidssnudede frø er en lille 3,5 til 5 cm. frø, der er gået meget tilbage i Danmark over de sidste 20 år.  Den Spidssnudede frø kan blive helt blålig i yngletiden, men er ellers brunlig 

Spidssnudet frø lever altid tæt på vand, og har brug for fugtige områder tæt på vandet også.  Den er en af de Danske tre brune frøer ( De andre er springfrø og Butsnudet frø )

Spidssnudet frø’s kvækken lyder lidt i retning af bobler der stiger op fra en flaske under vand og kan næppe høres 40 m. væk.

Spidssnudet frø i parringstid, blå variant. Akvarel
Spidssnudet frø – Moor frog in spring

Links:

Naturstyrelsens side om Spidssnudet frø