Spidssnudet frø – Rana arvalis – Moor frog

Tekst og Akvarel af Frits Ahlefeldt

Den spidssnudede frø er en lille 3,5 til 5 cm. frø, der er gået meget tilbage i Danmark over de sidste 20 år.  Den Spidssnudede frø kan blive helt blålig i yngletiden, men er ellers brunlig

Akvarel af spidssnuet frø ( moor frog) Tegning af Frits Ahlefeldt
Spidssnuet frø – akvarel

Spidssnudet frø lever altid tæt på vand, og har brug for fugtige områder tæt på vandet også.  Den er en af de Danske tre brune frøer ( De andre er springfrø og Butsnudet frø )

I Danmark er den spidssnuede frø især gået tilbage på Lolland og Sydfyn. og den spidssnuede frø mangler helt på øer som Bornholm og Anholt og Rømø.

Spidssnudet frø ligner Butsnuet frø

Spidssnuet frø ( 3-5 cm. )ligner lidt en miniudgave af butsnuet frø ( op til 9 cm.), både i udseende og i levevis. Dog er den spidssnuede frø lidt senere på færde om foråret, har brug for varmere vand for at lægge æg og holder sig også tættere på sit vandsted og har brug for mere fugtige områder end sin større slægning.

Spidssnuet frø lægger 500-3000 æg i klumper

Den spidssnuede frø ligger i dvale i den kolde del af vinterhalvåret, og når den vågner søger den direkte mod et ynglevandhul.

Spidssnuet frø lever hele året alene, på nær under yngletiden hvor nogle af hannerne også skifter farve til helt lyseblå nuancer.

Spidssnudet frø’s kvækken lyder lidt i retning af bobler der stiger op fra en flaske under vand og kan næppe høres 40 m. væk.

Spidssnudet frø i parringstid, blå variant. Akvarel
Spidssnudet frø, nogle hanner skifter til lyseblå farver i yngletiden – Moor frog in spring

Links:

Miljøstyrelsens side om Spidssnudet frø
Wikipedia: Spidssnudet Frø
Wikipedia på Engelsk: Moor frog