Grøn Frø – Rana esculenta ( English: Edible Frog )

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

Grøn frø er en stor, kraftig og hurtigt hoppende frø (hybrid), der oftest er tæt på eller i vandet. Det er en varmekrævende frø med stor appetit og den går ikke af vejen for at snuppe en ælling, en svale eller spurv, for at supplere sin menu af insekter og vanddyr. Men det er også en frø der selv er kendt for at være på menuen – især i Frankrig

Akvarel illustration af Grøn frø. Tegning af Frits Ahlefeldt
Grøn Frø ( Edible frog ) Akvarel

Grøn frø kan blive op til 11 cm.

Den grønne frø er en forholdsvist glat og elegant frø, ofte med en tydelig stribe ned langs midten af ryggen. I farverne svinger den grønne frø mellem klare grønne farver og så over mod de mere brune og matte nuancer. Dens øjne sidder ovenpå hovedet og er tilpasset til at den grønne frø kan ligge skjult i vandet, som en anden aligator, kun med øjnene over vandet. Klar til at fange alt hvad den kan få fat på fra lappedykkerunger til guldsmede og fluer mm.

Grøn frø er selv på menuen, især i Frankrig

Især i Frankrig, men også i det kinesiske køkken regnes grøn frø som en spiselig art og det er især dens bagben der indgår i retter som f.eks. panerede eller stir-fried frølår.

Tidligere er det sandsynligt at frøer også har været en del af kosten herhjemme, da dens kød efter sigende smager lidt i retning af kylling og under hårde tider har kunnet tjene som en vigtig supplerende proteinkilde.

Idag indgår frølår fra grøn frø stadigt som proteinkilde på overlevelseskurser, når deltagerne skal opnå viden om vild mad og hvilke arter man kan tilberede og spise for at klare sig igennem en uventet sult-situation

Grøn frø kan overleve i saltvand og brakvand

Den grønne frø findes på en række øer herhjemme, især fra det Sydfynske øhav og til Christiansø i øst. Den kan bevæge sig i saltvand, så den under gunstige forhold selv kan hjælpe til, med sine kraftige ben, og bevæge sig mellem øer også langt fra land. Selv den grønne frø’s haletudser og æg kan overleve en vis salt koncentration ( op til 5 promille)

Grøn frø kan vandre adskillige km.

Den grønne frø er ikke stedfast i samme omfang som mange andre frøarter, og ofte forlader de små nye grønne frøer det vandhul de blev født i og begynder en pionervandring straks de har fået ben, da de voksne grønne frøer i vandhullet ellers ser dem mere som næste måltid, end som næste generation.

Grøn frø er den frø der yngler senest om sommeren i Danmark

Danmark ligger i den nordlige ende af den Grønne frø’s udbredelsesområde og den venter da også helt til Maj med at lægge æg, og da kun i de mest solbeskinnede vandhuller, da vandet skal være varmt før æggene kan udvikle sig.

Til gengæld for den sene start holder de kønsmodne grønne frøer så en fest både dag og nat, hvor hanner og hunner ivrigt kvækker og formerer sig og lægger 3000-8000 æg helt ind i Juli, og over flere rundter.

Haletudserne af grøn frø bliver store ( 6-8 cm. ) og kan blive helt op til 11-14 cm. De er meget sky, men på grund af deres store størrelse også meget synlige og hvis der er fisk i vandhullet overlever haletudserne af grøn frø kun hvis der er masser af vegetation de kan gemme sig imellem. Når haletudserne bliver til små nye grønne frøer, efter op mod 10 uger i vandet, så går de straks på land og drager ud i verden. ( Juli – September)

Den grønne frø har en svær barndom og komplicerede forældreforhold

Egentligt er grøn frø ikke en frø-art, men en hybrid mellem to frø-arter, nemlig Latterfrø ( Pelophylax ridibundus), som kun findes herhjemme på Bornholm. Og så kortbenet grøn frø (Pelophylax lessonae), som kun findes syd for Danmark.

Den Grønne frø er som hybrid mellem to arter født med en skrøbelig genetisk bagage, og over halvdelen af æg og haletudser går til inden de små grønne frøer når at tage deres første hop.

De fleste steder udenfor Danmark, hvor der findes grøn frø er den en direkte hybrid mellem de to forældre-arter ( latterfrø og kortbenet grøn frø har parret sig). Men herhjemme, blandt andet i det Sydfynske øhav, formerer de grønne frø hybrider sig med hinanden, dog ikke særligt levedygtigt.

På det Østlige Bornholm og på Christiansø parrer de grønne han-frøer sig istedet med de hun-latterfrøer som findes her, og resultatet er et mere levedygtigt afkom… Der så enten vokser op som grøn frø hanner eller hun latterfrøer – kort fortalt – It’s complicated.

Grunden til at den grønne frø hybrid overhovedet kan parre sig og lave levedygtigt afkom hvor der ikke findes hverken latterfrø eller kortbenet grøn frø, men kun hybrider, mener man i høj grad skyldes at æggene lægges som gen-varianter, hvor nogle er meget tæt på kortbenet grøn frø og andre meget tæt på latterfrø. Disse varianter overlever og kan formere sig videre, mens deres søskende oftest går til. ( Fyn, Sjælland, og dele af Jylland m.fl., undtaget Østbornholm og Christiansø)

Ser man på de klumper af æg den grønne frø lægger om foråret kan man også se der er forskelle på æggene i størrelse.

Akvarel af Grøn Frø
Grøn frø – en stor livlig frø ( op til 11 cm. )

Links, læs mere om den grønne frø her:

Link til Naturstyrelsens side om den Grønne Frø
FugleOgNatur.dk: Grøn frø
Wikipedia kort tekst, men fotos der må bruges: Grøn Frø
Wikipedia: Engelsk tekst og fotos: Edible Frog