Løgfrø – Pelobates fuscus – Common spade-foot toad

Tekst og akvarel af Frits Ahlefeldt

Akvarel af Løgfrø
Løgfrø – Common spade-foot toad

Løgfrøen er en sky, natte-aktiv art, der nødigt skifter levested, men istedet hurtigt graver sig op til 35 cm. ned i jorden 

Løgfrøen er en stærkt truet art, man mener den er forsvundet fra 90% af dens levesteder og da den kun sjældent vandrer til nye steder har det været vanskeligt at etablere nye bestande, de steder Løgfrøen er forsvundet fra.

Links:

Naturstyrelsens side om Danmarks Løgfrø