Strandtudse – Epidalea calamita – Natterjack toad

Tekst og Akvarel af Frits Ahlefeldt

Strandtudsen er en lille ( op til 8 cm. ) adræt, nat-aktiv tudse, der ofte ses nær kysten og ved grusgrave og lignende.  Strandtudsen er gået kraftigt tilbage mange steder. Strandtudsen er ofte meget trofast mod sit yngle-vandhul, og vil ofte blive nær det uden at kunne yngle, istedet for at søge et nyt. Strandtudsen har ofte, men ikke altid en karakteristisk gul stribe langs rygraden. 

Tegning i akvarel af strandtudse
Strandtudse – Natterjack toad

Strandtudsen yngler i ferskvand, men kan også yngle i brakvand ( Strandtudsens yngel tåler højere saltkoncentration end andre frø-arters haletudser / æg)

Akvarel af strandtudse
Strandtudse – Natterjack Toad i akvarel

Strandtudsen har forholdsvist korte bagben og kan derfor knapt hoppe, men tudser afsted i ly af mørket istedet for at være dags-aktiv.

Tegning af strandtudse
Strandtudse med gul stribe – Natterjack Toad akvarel

Links:

Miljøstyrelsens side om den Danske Strandtudse
Naturhistorisk museum om: Strandtudse