Løvfrø – Hyla arborea – European Tree frog

Tekst og Akvarel af Frits Ahlefeldt, 2019

Løvfrøen er Danmarks mindste frø, og vores eneste træklatrende frø, ( og den eneste i Europa) den har været meget truet, men er nu i forsigtig fremgang, dog er den forsvundet fra op mod 97% af de steder den fantes i 1950erne

Akvarel af Europæisk Løvfrø
Løvfrø – tree frog

Løvfrøen er en facinerende, meget lille (op til 4cm. og Danmarks mindste frø ). Det er en træ-klatrende,  grøn frø, der kan skifte farve efter omgivelserne, sindsstemning og temperatur. Og kan ses sidde tæt på buskenes blomster, hvor den venter på uforsigtige insekter, der tiltrækkes af blomsterne.

Danmark er et af de mest Nordlige steder løvfrøen lever i Europa og den er mere udbredt i et bredt bælte syd for Danmark og langt ind i Asien

Tidligere sagde man at løvfrøer ville kvække inden regn og man dermed kunne bruge dem som en slags levende barometer og varsel om snarligt regnvejr (Se Wikipedia engelsk for kilde )

Løvfrø akvarel
Løvfrø akvarel

Løvfrøen yngler kun i rent vand uden fisk

Løvfrøen yngler i små vandhuller med rent vand uden fisk. Gerne vandhuller som tørrer ud over sommeren.

Løvfrøen er godt camufleret som voksen, men haletudser og æg af løvfrø er mere udsat og løvfrøen kan om nødvendigt bevæge sig over 1 km. for at finde et rent vandhul, der har sol og ingen fisk.

Her kvækker hannerne højt for at tiltrække hunner, en kvækken som lyder lidt i retning af en ands rappen og kan høres på lang afstand. Under parringen lægger hunnen omkring 150-1000 befrugtede æg i vandet. Løvfrøerne yngler i Maj-Juni og løvfrøerne bliver kønsmodne efter 2 år. De heldigste af løvfrøerne kan blive op mod 15-22 år gamle.

Nogle gange kan man også høre løvfrøen kvække fra buske i sensommeren

Udenfor yngletiden lever løvfrøen mest i skovbryn, hegn og haver

Løvfrøen har til forskel fra andre danske frøer nogle særlige og unikke sugekop-agtige finger og tåspidser ( gribefæster), der gør den kan gribe bedre fast om kviste og grene når den bevæger sig rundt i træer, buske og blomster.

Om vinteren sover den lille løvfrø i vinterhi mellem visne blade, imellem rødder eller i små hulrum ved huse eller gamle træer. Løvfrøen klarer at dens kropstemperatur kan nå helt ned på minus fire grader.

Løvfrøen er sårbar og “gul-listet”

Den danske bestand af løvfrøer har været ekstrem tilbagegang siden 1950′ erne – den tilbagegang er nu stoppet med kun 3% af de danske løvfrøer tilbage. ( ca. 25.000 stk. ) Det er en genetisk enestående variant som har været her siden istiden ( 8-10.000 år, men som nu balancerer på randen af udryddelse og hvor bestanden af klokkefrøer i Danmark fortsat er meget sårbar overfor forurening, klimaforandringer og invasive arter.

Forhåbentligt vil arbejdet med at redde den danske løvfrø fortsætte og lykkes også her i 2019

Frits Ahlefeldt-Laurvig
Frederiksberg

Research links – læs mere om Løvfrøen her:

Naturstyrelsens side om Løvfrøen
Wikipedia – Dansk, kort beskrivelse: Løvfrø
Wikipedia – med fotos der må bruges Engelsk: European Tree Frog
Naturhistorisk Museum: Løvfrø
FugleOgNatur.dk: Løvfrø