Frøernes rolle i mytologi, historier, sprog og eventyr

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt