Vådområder kan rense vand

Områder til frøer kan hjælpe med at øge vandkvaliteten

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

Grøn omvendt paraply tegning, med vandpost i skaftet
Vådområder kan virke som naturlig vandrensning

Vådområder, moser, siv og piletræer er en del af et mere avanceret og naturligt vandrensnings-system, end noget vi mennesker har skabt.  Naturen kan rense vand helt naturligt og uden at bruge klor og andre miljøgifte

Naturen er simpelthen selv-rensende, hvis vi lader den og ikke bliver ved med at forgifte vores miljø med alle vores syntetiske og giftige tilsætningsstoffer. Og særligt vådområder med deres komplekse økosystemer og utallige livsformer er effektive til at rense vand naturligt, fra f.eks. tage og veje.

Arkitekter er ved at opdage det og nye måder at designe f.eks svømmesøer på gør brug af naturlige vandrensningssystemer og man er nu istand til at lave bade og svømmesteder, der bliver naturligt renset og samtidigt kan være levested for frøer og andet liv.

Et sådant system af naturlige vådområder kan både sikre os bedre mod oversvømmelser og samtidigt aflaste kloak-systemerne og hjælpe os til at få rent vand. Og hvis disse øko-landskabs-systemer designes rigtigt kan de også bidrage med at sikre en bedre biodiversitet, herunder hjælpe med at skaffe nye levesteder til frøer og salamandre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *