Vådområder kan rense vand

Områder til frøer kan hjælpe med at øge vandkvaliteten

Tegning og tekst af Frits Ahlefeldt

Grøn omvendt paraply tegning, med vandpost i skaftet
Vådområder kan virke som naturlig vandrensning

Vådområder, moser, siv og piletræer er en del af et mere avanceret og naturligt vandrensnings-system, end noget vi mennesker har skabt.  Naturen kan rense vand helt naturligt og uden at bruge klor og andre miljøgifte

Naturen er simpelthen selv-rensende, hvis vi lader den og ikke bliver ved med at forgifte vores miljø med alle vores syntetiske og giftige tilsætningsstoffer. Og særligt vådområder med deres komplekse økosystemer og utallige livsformer er effektive til at rense vand naturligt, fra f.eks. tage og veje.

Arkitekter er ved at opdage det og nye måder at designe f.eks svømmesøer på gør brug af naturlige vandrensningssystemer og man er nu istand til at lave bade og svømmesteder, der bliver naturligt renset og samtidigt kan være levested for frøer og andet liv.

Et sådant system af naturlige vådområder kan både sikre os bedre mod oversvømmelser og samtidigt aflaste kloak-systemerne og hjælpe os til at få rent vand. Og hvis disse øko-landskabs-systemer designes rigtigt kan de også bidrage med at sikre en bedre biodiversitet, herunder hjælpe med at skaffe nye levesteder til frøer og salamandre.

Jin chan den kinesiske penge frø

Tegning af Jin Chan - den kinesiske penge frø

Storytelling om tudser og frøer i Asien

Tekst og tegning af Frits Ahlefeldt

I Kina, Japan og Asien generelt er frøer ofte forbundet med forvandling af velstand og økonomi. Det er derfor vigtigt at holde sig venner med frøerne og en række små amuletter og figurer af frøer bruges til at sikre at “frøernes energi” virker gunstigt i ens hjem og liv.

Et eksempel er Japanerne der ofte har en lille frø i deres pengepung, ordet for frø på Japansk: “Kaeru” er det samme ord som bruges om “at komme tilbage” (return) og man kan få de penge man bruger til at komme tilbage ved hjælp af den lille frø.

Tegning af Jin Chan - den kinesiske penge frø
Jin chan tudsen – i Kina forbindes frøen ofte med held, forandring og en særlig frø med kun tre ben er knyttet til at få velstand. I feng Shui skal man placere en frø efter en masse regler, i sit hjem, for at øge sin velstand.

Den trebenede kinesiske pengefrø

I Kina havde den legendariske Daoist vismand Liu Haichan ( Master Sea toad ) en trebenet frø der kunne hjælpe med at skabe både velstand og forudsige begivenheder. Liu Haichan levede for over tusind år siden og rejste rundt med sin magiske tudse. Og den historie og den trebenede tudse er stadigt en mulighed for at skabe velstand og formue… hvis man forstår at bruge den viden rigtigt.

Feng Shui – en asiatisk teknik til indretning og placering af steder, bruger også tudse-figurer

Frøen i Feng shui er vigtig og Feng Shui har en hel række regler om hvordan man skal placere og aktivere en tudse figur i sit hjem for at sikre sig en fordelagtig flow af energi og velstand – og ikke det modsatte…  ( læs mere om dem her feks: Feng shui placering af tudse )

Den lignende dobbeltbetydning af ordet “frø” på Dansk

I Danmark har vi pudsigt en lignende sammenhæng mellem ordet “frø” der kan bruges både om frøer og så om spirende frø. Vi taler om at få det gode “til at spire”, plante frø, og skabe vækst. Samtidigt, uden at tænke over det, skaber vi dermed en forbindelse til frøerne, ikke bevidst, men kulturelt og underbevist. Så den Asiatiske kulturs sammenhæng mellem frøer og vækst er måske ret tæt på den (ihvertfald sproglige) sammenhæng vi selv har mellem frøer og spirer.

Danske frøer

Frøer og tudser i Danmark

Projekt, tekst og akvarel af Frits Ahlefeldt, Hiking.org

green-toad-front-illustration-by-frits-ahlefeldt

Frøer og tudser er helt enestående dyrearter, men frøerne er også blandt de dyrearter som er mest truede. Dette projekt handler om frøer, om den natur de lever i og hvad vi kan gøre for at hjælpe dem med at overleve

Projektet er planlagt til slut 2016